لحظه شهادتین گفتن خانم اندا از آرژانتین و تشرف به تشیع

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی استبصار، خانم اندا توسط شیخ عبدالله سریا در آرژانتین شهادتین را گفته و به دین اسلام و مذهب شیعه مشرف شدند. شیخ عبدالله سریا از تازه مسلمانان هستند.

رهیافته

استبصار www.estebsar.ir

تلگرام t.me/estebsar_ir