24

این زائر ژاپنی با حضور بر سر مزار شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس ضمن آشنایی با سیره و سبک زندگی شهدا همواره یاد و خاطره شان را گرامی داشت. در پایان این زائر ژاپنی در کنار تصاویر شهدا عکسی به یادگار انداخت.

رهیافته

استبصار www.estebsar.ir